Ba ơi, mình đi đâu? – Jean-Louis Fournier

30,000

Ba ơi, mình đi đâu? là một câu chuyện buồn và hơn cả nỗi buồn nhưng lại không thấm đẫm nước mắt

còn 2 hàng