Đốt lò hương cũ – Di cảo Ngọc Giao

65,000

Số lượng tác phẩm của Ngọc Giao đóng góp cho văn học Việt không nhỏ, song ông được chú ý nhiều hơn ở thể loại truyện ngắn.

còn 1 hàng