Xuân Nguyệt – Bette Bao Lord

60,000

Xuân Nguyệt thuộc sách bán chạy nhất ở Mỹ – Được dịch ra 15 thứ tiếng – Xuyên qua lịch sử triều đại nhà Thanh là lịch sử Trung Quốc từ cuối thế kỷ XIX đến nay. Đây cũng là chuyện đời của một phụ nữ được kể bởi một phụ nữ ngoại lệ.

còn 1 hàng