Zodiac Ngôi sao lang thang –

60,000

“Đó là một thần thoại. Một câu chuyện được truyền qua rất nhiều thế hệ đến mức nó trở thành nguồn gốc của con quái vật hù dọa đám trẻ con Cự Giải.
Con quái vật mang tên Ochus, còn gọi là Ophius, Mãng Xà, hoặc Mười Ba…”

còn 1 hàng