Giáo trình Kế toán chi phí – TS. Đoàn Ngọc Quế

Giáo trình Kế toán chi phí – TS. Đoàn Ngọc Quế

Môn học được thiết kế nhằm giới thiệu cho sinh viên vai trò của nhà quản lý và kế toán viên trong quản trị chi phí ở các tổ chức và kế toán chi phí đóng vai trò gì để giúp nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát chi phí. Thông tin do kế toán chi phí cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý là chủ yếu, ngoài ra nó còn cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.

55.000 

còn 1 hàng

Số lượng:

Nhắn tin SMS/Viber: 0767478685 để nhanh chóng đặt hàng

Thời gian giao nhận hàng

  • Hồ Chí Minh: 1-2 ngày
  • Các khu vực khác sẽ tùy thuộc vào các đơn vị vận chuyển.

Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về kế toán chi phí và phân loại chi phí và giá thành.

Trình bày kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo:

chi phí thực tế, chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính, chi phí định mức.

Nội dung môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về bản chất, mục tiêu, chức năng, nội dung và phương pháp của kế toán chi phí, về phân loại chi phí và về quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo hai mô hình, bao gồm: mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế cùng với mô hình kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SẢN PHẨM VỪA XEM

You have not viewed any product yet.