Giáo trình Tôn giáo học – Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn

Giáo trình Tôn giáo học – Trần Đăng Sinh, Đào Đức Doãn

Nội dung tài liệu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về bản chất, nguồn gốc, kết cấu, chức năng, vai trò của tôn giáo, lý giải một cách khoa học các vấn đề lịch sử phát triển, các hình thức tôn giáo khác nhau quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay.

40.000 

còn 1 hàng

Số lượng:

Nhắn tin SMS/Zalo: 0767478685 để nhanh chóng đặt hàng

Thời gian giao nhận hàng

  • Hồ Chí Minh: 1-2 ngày
  • Các khu vực khác sẽ tùy thuộc vào các đơn vị vận chuyển.

Sách gồm 7 chương:
Chương 1: Nhập môn tôn giáo học
Chương 2: Một số vấn đề lý luận chung về tôn giáo
Chương 3: Đạo Phật
Chương 4: Đạo Kitô
Chương 5: Đạo IXLam
Chương 6: Một số tín ngưỡng và Tôn giáo dân tộc ở Việt Nam
Chương 7: Tư tưởng hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

SẢN PHẨM VỪA XEM

You have not viewed any product yet.